سایت WriteOnI

WriteOnI

با استفاده از سایت WriteOnIt می‌توانید عکس های خود را بر روی مجلات و نشریه ها و کارت های مختلف مونتاژ کنید و آن را به شکل کاور مجله در آورید و علاوه بر آن نام سایت نیز بر روی عکس‌ها چاپ می‌شود.