سایت  FaceInHole

 FaceInHole

با سایت FaceInHole می توانید چهره و صورت خود را بر روی بدن فردی دیگر قرار دهید. معمولاً تنها کاری که تازه کاران با فتوشاپ انجام می دهند همین کار است ، اما با سایت FaceInHole انجام این کار را تا حدود زیادی آسان شده و شما فقط باید عکس خود را آپلود نمایید.